Waar staan wij voor – Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei – Ugchelen
Header afbeelding
Bogaardslaan 56 7339 AH Ugchelen Tel:055-5331510

Waar staan wij voor

ONZE MISSIE

Alhoewel er in de afgelopen jaren veel is veranderd in de gezondheidszorg, is de huisartsenzorg als belangrijkste basisvoorziening altijd overeind gebleven. De huisarts is en blijft de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. Daarbij staat de patiënt centraal en moet de zorg zoveel mogelijk laagdrempelig en dichtbij geleverd worden.

ONZE VISIE

Wij willen graag zorg geven aan patiënten die in de buurt wonen: 7339 (Ugchelen), 7334 en 7335 (Apeldoorn-Zuid en Ugchelen Buiten), 7348 (Radio Kootwijk) en 7346 (Hoog Buurlo).

We verwachten van patiënten dat zij, als zij buiten ons postcodegebied (gaan) wonen, een huisarts zoeken in hun directe omgeving.

Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is 49 weken van het jaar geopend, we zijn telefonisch goed bereikbaar en we hebben een ochtend- en avondspreekuur. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. Daarnaast hebben we een uitgebreide praktijkwebsite met de mogelijkheid voor onze patiënten om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen, medische vragen te stellen, eigen medische gegevens in te zien en afspraken te maken.

Patiënten in onze praktijk hebben twee vaste huisartsen, een vrouwelijke en een mannelijke. Dokter Haverkamp en dokter Mons zijn beiden praktijkhouders. Een patiënt mag een voorkeur hebben. Maar bij zorg die op korte termijn gegeven moet worden, krijgt de patiënt een afspraak bij de huisarts die op dat moment aanwezig is, of die plek heeft. Dat kan ook een waarnemend huisarts zijn. De assistente beslist, zo nodig in overleg met de aanwezige huisarts.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is door ziekte of handicap. Kraambezoeken en huisbezoeken na een korte ziekenhuisopname doen wij alleen op verzoek, als daar aanleiding toe is. De afweging voor een visite aan huis wordt door onze assistente gemaakt.

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van NHG-Praktijkaccreditering (NPA).

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Bovendien houden we ons aan de wet. We zijn terughoudend bij euthanasieverzoeken zonder medische aandoeningen (‘voltooid leven’), bij psychiatrische ziekten en bij dementie. We hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Download hier de wilsverklaring (euthanasieverklaring).

Wij streven ernaar om chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, chronische bronchitis (COPD) en risico op- of doorgemaakte hartvaatziekte, uit te voeren volgens de regionale ketenzorgprotocollen. De regie hiervoor is in handen van onze praktijkondersteuners: Kristel Zeeman en Femke van Ieperen.

Voor ondersteuning bij psychische klachten en problemen kan men terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze coach/psycholoog is hiervoor opgeleid, onderhoudt contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan in samenspraak met de huisarts hier zo nodig naar doorverwijzen.

Wij willen een bijdrage leveren aan de continuïteit van de huisartsenzorg door het opleiden van een physician assistant en het begeleiden van doktersassistentes in opleiding.